Organizacje pozarządowe w badaniach GUS
autor(ka): Główny Urząd Statystyczny
Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane o organizacjach pozarządowych i podmiotach z nimi zrównanych.

2012 r. w objętej badaniami części trzeciego sektora działało 83,5 tys. organizacji: 69,6 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, 8,5 tys. fundacji, 3,6 tys. organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców oraz 1,8 tys. podmiotów wyznaniowych prowadzących działalność społeczną. Co 10. aktywna organizacja posiadała status organizacji pożytku publicznego, czyli było ich 8,0 tys.

Dane GUS pokazują, że w ciągu ostatnich 15 lat objęta badaniami część trzeciego sektora intensywnie się rozwijała. Między 1997 a 2012 r. liczba działających stowarzyszeń, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców zwiększyła się 3-krotnie (z 27,4 tys. do 83,5 tys.). Równie duży był wzrost sumy przychodów, którymi dysponują te podmioty (z 8,1 mld zł do 23,9 mld zł). Zatrudnienie zwiększyło się znacznie mniej, tj. o ponad połowę (z 81,2 tys. do 128,4 tys.).

W zakresie zasobów społecznych nie odnotowano postępu. Baza członkowska badanego sektora ustabilizowała w ostatnich dwóch latach się na poziomie 10 mln członkostw, natomiast wcześniej obserwowano wyraźny trend spadkowy.

W dołączonej do tej informacji notatce zostały przedstawione następujące informacje o aktualnej kondycji badanych organizacji trzeciego sektora:

Tę notatkę, jak również inne publikacje GUS dotyczące działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora oraz zaangażowania ludności w wolontariat można znaleźć na stronie internetowej www.stat.gov.pl w bloku „Tematy”, w zakładce „Gospodarka społeczna, wolontariat”.

 

źródło: Główny Urząd Statystyczny
data publikacji: 2014-04-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!