DZIŚ

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

opis

Serwis O SEKTORZE zawiera informacje o ogólnych zagadnieniach związanych z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe w badaniach GUS (08.04.2014)

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane o organizacjach pozarządowych i podmiotach z nimi zrównanych.

Jak rozumiemy wolontariat? (18.02.2014)

Wyniki badania Stowarzyszenia Klon/Jawor pokazują, że społeczny odbiór wolontariatu nie jest jednoznaczny. Szczególnie duże różnice w rozumieniu tego terminu występują między osobami młodymi a seniorami. Jeśli jednak pokusić się o sformułowanie jednej definicji wolontariatu, z którą zgadzałoby się najwięcej osób, to brzmiałaby ona tak: wolontariat to nieodpłatna pomoc świadczona na rzecz innych ludzi pozostających w potrzebie.

Co się składa na wiarygodność organizacji? (04.02.2014)

Opinia Polaków i Polek nt. organizacji zmienia się bardzo powoli – ok 20% jest od lat przekonanych, że bez wyjątków działają uczciwie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Klon/Jawor spytało respondentów, co ich zdaniem wpływa na wiarygodność organizacji. Ngo.pl przygląda się wynikom.

Łączy nas brak zaufania (21.01.2014)

Wyniki najnowszej edycji Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS) potwierdzają to, co identyfikujemy jako jeden z największych problemów społeczeństwa polskiego – zaufanie do innych ludzi oraz instytucji utrzymuje się w Polsce na bardzo niskim poziomie na tle innych krajów europejskich. Co gorsza, badany poziom zaufania obniżył się w stosunku do 2010 roku.

Dlaczego nie potrzebujemy organizacji? (13.01.2014)

„Z przekąsem można powiedzieć, że Polacy po roku 1989 szybko przestali budować Rzeczpospolitą, a zajęli się budowaniem tylko swojego indywidualnego dobrobytu. A do tego organizacje mało komu są potrzebne” – o tym, dlaczego tak niechętnie się zrzeszamy, ngo.pl rozmawia ze współautorem „Diagnozy Społecznej”, profesorem Antonim Sułkiem.

Wolontariat – nie tylko dla herosów (07.01.2014)

Młodzież to grupa, do której kierowanych jest szczególnie dużo programów wolontariackich. To od młodych oczekuje się bowiem największego zaangażowania i aktywności społecznej. Tymczasem młodzi ludzie (15-26 lat) nie różnią się pod tym względem znacząco od reszty społeczeństwa. Ponad jedna trzecia (38%) z nich działa społecznie, a do zaangażowania w wolontariat przyznaje się nieco ponad jedna piąta (21%). Portal ngo.pl przygląda się wolontariatowi młodych.

Nie tylko gaszą pożary! [INFOGRAFIKA] (11.12.2013)

Ochotnicze Straże Pożarne w infografice.

Pozarządowiec, społecznik, radny (10.12.2013)

Praca w organizacji pozarządowej daje szansę poznania z bliska potrzeb mieszkańców, ale to mandat radnego daje najskuteczniejsze narzędzia wywierania wpływu na sprawy lokalne. Tak mówią osoby, które łączą pracę w sektorze pozarządowym i funkcję radnego miasta.

Mało pożytku z członków i członkiń (17.09.2013)

Czy do stowarzyszeń dołączają nowi ludzie? Zasadniczo tak, przynajmniej jedną osobę pozyskało w zeszłym roku 68% polskich stowarzyszeń. W 21% z nich pojawiło się nawet ponad 10 osób. To jednak nie rozwiązuje kłopotów z brakiem zaangażowanych osób – skarży się na to połowa stowarzyszeń i fundacji.

Edukacja wychodzi poza szkołę (26.06.2013)

To jedna z największych branż trzeciego sektora w Polsce. Organizacje zajmują się edukacją dzieci i dorosłych, współpracują z publicznymi placówkami oświatowymi. Zdarza się też, że prowadzą szkoły. Szkolne wakacje to dla nich również czas intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Gmina wydaje na kulturę 15 zł w mieście, 8 zł na wsi (19.06.2013)

Przeciętnie polskie gminy wydają 3,5% swojego budżetu na kulturę. W sumie to ponad 5 mld zł rocznie. Gros tych pieniędzy przeznaczają m.in. na muzea, teatry, ośrodki kultury oraz biblioteki. Organizacje otrzymują od gmin na działania kulturalne jedynie ok. 100 mln zł na rok.

Organizacje coraz chętniej współpracują ze sobą (12.06.2013)

Coraz regularniej i intensywniej kontaktują się ze sobą organizacje pozarządowe. Taki trend obserwujemy od 2006 roku. Obecnie robi to już 84% z nich. Coraz więcej stowarzyszeń i fundacji należy też do formalnych zrzeszeń lub sieci – obecnie ich członkami jest 34% z nich.

Zbiórki publiczne: kto je prowadzi i na jaką skalę (05.06.2013)

5 czerwca kończą się konsultacje projektu nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce zliberalizować przepisy – organizacje mają zgłaszać zbiórki, a nie starać się o zezwolenia na ich prowadzenie. Ngo.pl sprawdza, jak obecnie III sektor korzysta ze zbiórek publicznych.

Organizacje coraz bardziej narzekają na przepisy (29.05.2013)

Znów więcej organizacji narzeka na skomplikowane formalności wynikające z korzystania ze środków od sponsorów, grantodawców czy Unii Europejskiej. Przyczyną mogą być zmieniające się w ostatnich latach przepisy oraz dodatkowe wymogi i procedury regulujące zasady współpracy ustalane przez samorządy.

Organizacje i biznes: częstsze kontakty, mniej darowizn (22.05.2013)

Niemal wszystkie organizacje chcą współpracować z biznesem, ale w praktyce kontakty z firmami ma nieco ponad 60% z nich, a zaledwie 30% uzyskuje od przedsiębiorców wsparcie finansowe. Aktywnie wsparcia w sektorze prywatnym szuka mniej niż połowa organizacji. Ngo.pl przygląda się wynikom badań na temat współpracy międzysektorowej.

Ludzie sektora

Altruistka od małych przyjemności (23.04.2014)

Jest pracowita jak pszczółka. Zwykle łagodna, ale jeśli ktoś postanowi skrzywdzić jej królestwo, potrafi użądlić. Jest jak ta bajkowa postać – Maja. Pewnie dlatego jej imieniem nazwała swoje stowarzyszenie. Przedstawiamy Ewę Wiśniewską.

Ciekawe inicjatywy

AMS: coś więcej niż szkoła (18.04.2014)

To, co ma nas wyróżniać, to przede wszystkim wyjście ze schematu, że szkoła to ławki, książki i nieomylny nauczyciel. Dla nas szkoła – to połączenie pełnych pasji nauczycieli z ciekawymi świata dziećmi, którzy na kilka lat wyruszają w przysłowiową wspólną podróż, w części tych działań uczestniczą rodzice oraz seniorzy – wolontariusze, z którymi szkoła podpisuje umowy o współpracy – opowiada prezes Fundacji Fala – Tomasz Siemież.