DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt
opis

Serwis O SEKTORZE zawiera informacje o ogólnych zagadnieniach związanych z organizacjami pozarządowymi.

Jubileusz stowarzyszeń (24.06.2014)

W tym roku mija 25 lat od uchwalenia ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Dała ona obywatelom prawo do zrzeszania się. Dziś wiele mówi się o kryzysie stowarzyszeń i "archaiczności" tej formy samoorganizacji. Ngo.pl sprawdza, jak obecnie wygląda sektor stowarzyszeń rejestrowych i co je wyróżnia spośród innych organizacji.

Jak organizacje wykorzystały fundusze unijne? (cz. 2) (06.05.2014)

90% projektów realizowanych od 2007 roku ze środków europejskim przez fundacje i stowarzyszenia dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego. Co jeszcze udało się zrobić dzięki funduszom strukturalnym przez ostatnie 10 lat?

Organizacje ekologiczne – najstarsze, najmłodsze (22.04.2014)

Dziś Dzień Ziemi – sprawdzamy, jaki kalejdoskop tworzą polskie organizacje ekologiczne, siódma co do wielkości branża trzeciego sektora. Początki ruchu ekologicznego to do dziś istniejąca organizacja z 1928 roku. Najmłodsze inicjatywy ekologiczne to mające zaledwie kilka lat to kooperatywy spożywcze.

Organizacje pozarządowe w badaniach GUS (08.04.2014)

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane o organizacjach pozarządowych i podmiotach z nimi zrównanych.

Jak rozumiemy wolontariat? (18.02.2014)

Wyniki badania Stowarzyszenia Klon/Jawor pokazują, że społeczny odbiór wolontariatu nie jest jednoznaczny. Szczególnie duże różnice w rozumieniu tego terminu występują między osobami młodymi a seniorami. Jeśli jednak pokusić się o sformułowanie jednej definicji wolontariatu, z którą zgadzałoby się najwięcej osób, to brzmiałaby ona tak: wolontariat to nieodpłatna pomoc świadczona na rzecz innych ludzi pozostających w potrzebie.

Co się składa na wiarygodność organizacji? (04.02.2014)

Opinia Polaków i Polek nt. organizacji zmienia się bardzo powoli – ok 20% jest od lat przekonanych, że bez wyjątków działają uczciwie. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Klon/Jawor spytało respondentów, co ich zdaniem wpływa na wiarygodność organizacji. Ngo.pl przygląda się wynikom.

Łączy nas brak zaufania (21.01.2014)

Wyniki najnowszej edycji Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS) potwierdzają to, co identyfikujemy jako jeden z największych problemów społeczeństwa polskiego – zaufanie do innych ludzi oraz instytucji utrzymuje się w Polsce na bardzo niskim poziomie na tle innych krajów europejskich. Co gorsza, badany poziom zaufania obniżył się w stosunku do 2010 roku.

Dlaczego nie potrzebujemy organizacji? (13.01.2014)

„Z przekąsem można powiedzieć, że Polacy po roku 1989 szybko przestali budować Rzeczpospolitą, a zajęli się budowaniem tylko swojego indywidualnego dobrobytu. A do tego organizacje mało komu są potrzebne” – o tym, dlaczego tak niechętnie się zrzeszamy, ngo.pl rozmawia ze współautorem „Diagnozy Społecznej”, profesorem Antonim Sułkiem.

Wolontariat – nie tylko dla herosów (07.01.2014)

Młodzież to grupa, do której kierowanych jest szczególnie dużo programów wolontariackich. To od młodych oczekuje się bowiem największego zaangażowania i aktywności społecznej. Tymczasem młodzi ludzie (15-26 lat) nie różnią się pod tym względem znacząco od reszty społeczeństwa. Ponad jedna trzecia (38%) z nich działa społecznie, a do zaangażowania w wolontariat przyznaje się nieco ponad jedna piąta (21%). Portal ngo.pl przygląda się wolontariatowi młodych.

Nie tylko gaszą pożary! (11.12.2013)

Ochotnicze Straże Pożarne w infografice.

Pozarządowiec, społecznik, radny (10.12.2013)

Praca w organizacji pozarządowej daje szansę poznania z bliska potrzeb mieszkańców, ale to mandat radnego daje najskuteczniejsze narzędzia wywierania wpływu na sprawy lokalne. Tak mówią osoby, które łączą pracę w sektorze pozarządowym i funkcję radnego miasta.

Mało pożytku z członków i członkiń (17.09.2013)

Czy do stowarzyszeń dołączają nowi ludzie? Zasadniczo tak, przynajmniej jedną osobę pozyskało w zeszłym roku 68% polskich stowarzyszeń. W 21% z nich pojawiło się nawet ponad 10 osób. To jednak nie rozwiązuje kłopotów z brakiem zaangażowanych osób – skarży się na to połowa stowarzyszeń i fundacji.

Edukacja wychodzi poza szkołę (26.06.2013)

To jedna z największych branż trzeciego sektora w Polsce. Organizacje zajmują się edukacją dzieci i dorosłych, współpracują z publicznymi placówkami oświatowymi. Zdarza się też, że prowadzą szkoły. Szkolne wakacje to dla nich również czas intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Gmina wydaje na kulturę 15 zł w mieście, 8 zł na wsi (19.06.2013)

Przeciętnie polskie gminy wydają 3,5% swojego budżetu na kulturę. W sumie to ponad 5 mld zł rocznie. Gros tych pieniędzy przeznaczają m.in. na muzea, teatry, ośrodki kultury oraz biblioteki. Organizacje otrzymują od gmin na działania kulturalne jedynie ok. 100 mln zł na rok.

Organizacje coraz chętniej współpracują ze sobą (12.06.2013)

Coraz regularniej i intensywniej kontaktują się ze sobą organizacje pozarządowe. Taki trend obserwujemy od 2006 roku. Obecnie robi to już 84% z nich. Coraz więcej stowarzyszeń i fundacji należy też do formalnych zrzeszeń lub sieci – obecnie ich członkami jest 34% z nich.

Ludzie sektora

Anna Florek. U nas nie ma mlecznych zup (12.10.2018)

– W zbyt wielu placówkach w Polsce dziecko, które stwarza problemy, po prostu eliminuje się z grupy. Widzi się często problem albo w dziecku, albo w rodzicu i wysyła do innej placówki. Natomiast za mało widzi się problemów w organizacji szkoły czy przedszkola, pracy nauczycieli – mówi Anna Florek z Fundacji Czas Dzieciństwa, założycielka pierwszego w Polsce społecznego przedszkola integracyjnego.

Ciekawe inicjatywy

3 muszkieterki (17.09.2015)

Trzy kobiety wzięły sprawy w swoje ręce. W malutkiej wiosce stworzyły świetnie działającą Fundację Kreolia – centrum kreatywności dla wszystkich w okolicy. Jak zdobyły zaufanie wójtów, tradycjonalistycznych mieszkańców i organizacji wspierających ich finansowo?